Collective Gardener official information ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛ
Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів СТ «Колективний садовод»
Присутні уповноважені представники членів содового товариства в кількості 107 чол. (Представників)
Згідно статуту садового товариства збори є правомочними

«26» Вересень 2020р. м Дніпро.

Голова: Ставицький Д.І.
Секретар: Баранецька Є.В.

                 Порядок денний.

1.Отчет ревізійної комісії про господарську діяльність СТ «колективний садівник» за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р.

 1. Звіт голови СТ «Колективний садовод» за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р.
 2. Вибори членів правління і ревізійної комісії.
 3. Затвердження кошторису на 2020 року – 2021 рр.
 4. Цільові внески.
 5. Зимові чергування.
 6. Вступні внески
 7. Інше

1.Заслушалі:
Петрюк Е.А. зачитала звіт ревізійної комісії СТ «Колективний садовод» за період з вересня 2019 р по серпень 2020р
затвердити:
Робота правління за період з 01 .09.2019г. по 31.08.2020г. проведена без порушень, роботу вважати задовільною.
голосували:
«За» – 106
«Проти» – 1
«Утрималися» – 0

2.Заслушалі:
Ріпка Д.С. зачитав звіт голови за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р. Харкова М.М. , Власник уч.№ 236, виступила з пропозицією про відмову в праві голосу власникам ділянок. мають заборгованість. Із запропонованого списку ділянок, що мають заборгованість, на зборах були присутні БЕЗАН В.В.уч.№ 269 і Пуерма В.Х. уч.№ 208
затвердити:
Відмовити в праві голосу на загальних зборах СТ «Колективний садовод» садівникам, які мають заборгованість по членських внесках.
голосували:
«За» – 105
«Проти» – 2
«Утрималися» – 0

Роботу голови СТ «Колективний садовод» вважати задовільною.
голосували:
«За» – 105
«Проти» 0
«Утрималися» – 0

 1. Заслухали:
  Ріпка Д.С. повідомив про необхідність переобрати членів правління садового товариства і членів ревізійної комісії.

затвердити:
Були зачитані кандидати в члени правління:
1.Копитько Сергій Олександрович

 1. Мохов Євген Михайлович
 2. Яланский Василь Іванович
 3. Тобілевич Ірина Дмитрівна
 4. Харків Сергій Валерійович
 5. Ріпка Денис Сергійович
 6. Ставицький Дмитро Ігорович
 7. Марченко Олександр Анатолійович
 8. Баранецька Олена Вікторівна

голосували:
«За» – 103
«Проти» -0
«Утрималися» – 2

Були зачитані кандидати в ревізійну комісію:

Турпітка Борис Михайлович
Петрюк Олена Анатоліївна
Мокрозуб Михайло Михайлович
Заборний Сергій Володимирович

голосували:
«За» – 104
«Проти» -0
«Утрималися» – 1

 1. Заслухали:
  Ріпка Д.С. виступив з пропозицією збільшити розмір кошторису 2020 року – 2021гг в зв’язку з подорожчанням утримання та обслуговування потреб садового товариства. Розмір членських внесків збільшити на 20,00 грн. і встановити в розмірі 230,00 грн.

затвердити:
Встановити членські внески в розмірі 230,00 грн. Оплату внесків проводити до 15 числа наступного місяця. Інші статті кошторису залишити так само без змін.
голосували:
«За» – 59
«Проти» -34
«Утрималися» – 12

 1. Заслухали:
  Ріпка Д.С. запропонував зібрати кошти на виконання робіт по заміні опор і ліній електропередач на одній з вулиць садівництва. Щоб уникнути виникнення аварійних ситуацій.
  затвердити:
  Зібрати цільові внески в розмірі 600,00 грн. з кожної ділянки, для проведення робіт по заміні опор і ліній електропередач.
  голосували:
  «За» – 101
  «Проти» -2
  «Утрималися» – 2
 2. Заслухали:
  Ставицький Д.І. повідомила про необхідність проведення зимових чергувань на 2020 – 2021 рр.
  затвердити:
  Проводити зимові чергування 2020- 2021 рр. в період з 01.11.2020 р по 1.03 2021 р Кожен садівник повинен відчергувати 3 зміни .За кожен невихід на чергування оплата в касу садового товариства 50,00 грн.
  голосували:
  «За» – одноголосно
  «Проти» -0
  «Утрималися» – 0
 3. Заслухали:
  Ріпка Д.С. запропонував збільшити розмір вступних внесків при купівлі ділянки в садовому товаристві до порівнянного рівня вартості продаваних ділянок в СТ «Колективний садовод»
  затвердити:
  Більшістю голосів проголосували за збільшення оплати вступних внесків в розмірі 1,5 мінімальних заробітних плати.
  голосували:
  «За» – 103
  «Проти» -2
  «Утрималися» – 0
 4. Заслухали:
  Ріпка Д.С. повідомив:
 5. Про необхідність підвищення якості обліку використання міської води, контролю за колодязями і системою водопостачання;
 6. Про контролі за карантинними рослинами і прибирання прилеглих до ділянок територій.
  затвердити:
  1.Повисіть оплату за облік використання міської води, контролю за колодязями і системою водопостачання до 36,00 грн. на рік. Скласти графік зняття показань лічильників витрати води по лініях.

голосували:
«За» – одноголосно
«Проти» -0
«Утрималися» – 0

2.Садоводов обязать содержать прилегающую к участку территорию в надлежащем состоянии. Правлению принимать в письменном виде жалобы и предложения садоводов по устранению карантинных растений. В случае не реагирования садоводов на замечания правления, правление своими силами проводит работу, а садоводам, не выполнившим требования выставить штраф, с уплатой штрафа в кассу садового товарищества.

Голосовали :

«за» – единогласно

«против» -0

 «воздержались» – 0

Председатель                                                          Д.И. Ставицкий

Секретарь                                                               Е.В.  Баранецкая

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Борг за цільовими внесками 18.07.2021| Долг по целевым взносам 18.07.2021| Debt on earmarked contributions 07/18/2021Борг за цільовими внесками 18.07.2021| Долг по целевым взносам 18.07.2021| Debt on earmarked contributions 07/18/2021

Шановні садівники. Просимо терміново погасити заборгованість за цільовими внесками Уважаемые садоводы. Просим срочно погасить задолжность по целевым взносам Dear gardeners. We ask you to urgently pay off the arrears of

Бухгалтер садового товариства і розрахунковий рахунок | Бухгалтер садового товарищества и расчетный счет | Gardening partnership accountant and checking accountБухгалтер садового товариства і розрахунковий рахунок | Бухгалтер садового товарищества и расчетный счет | Gardening partnership accountant and checking account

                   Шановні Садівники! Режим роботы бухгалтера СТ«Колективний Садівник»                  Субота                   10.00 – 13.00                  Неділя                   10.00 – 12.00 Нагадуем, що для зручності садівників в  СТ «Колективний Садівник» відкрито розрахунковий рахунок,