Collective Gardener official information ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛ
Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів СТ «Колективний садовод»
Присутні уповноважені представники членів содового товариства в кількості 107 чол. (Представників)
Згідно статуту садового товариства збори є правомочними

«26» Вересень 2020р. м Дніпро.

Голова: Ставицький Д.І.
Секретар: Баранецька Є.В.

Порядок денний.
1.Отчет ревізійної комісії про господарську діяльність СТ «колективний садівник» за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р.
2. Звіт голови СТ «Колективний садовод» за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р.
3. Вибори членів правління і ревізійної комісії.
4. Затвердження кошторису на 2020 року – 2021 рр.
5. Цільові внески.
6. Зимові чергування.
7. Вступні внески
8. Інше

1.Заслушалі:
Петрюк Е.А. зачитала звіт ревізійної комісії СТ «Колективний садовод» за період з вересня 2019 р по серпень 2020р
затвердити:
Робота правління за період з 01 .09.2019г. по 31.08.2020г. проведена без порушень, роботу вважати задовільною.
голосували:
«За» – 106
«Проти» – 1
«Утрималися» – 0

 

2.Заслушалі:
Ріпка Д.С. зачитав звіт голови за період з вересня 2019 р. по серпень 2020р. Харкова М.М. , Власник уч.№ 236, виступила з пропозицією про відмову в праві голосу власникам ділянок. мають заборгованість. Із запропонованого списку ділянок, що мають заборгованість, на зборах були присутні БЕЗАН В.В.уч.№ 269 і Пуерма В.Х. уч.№ 208
затвердити:
Відмовити в праві голосу на загальних зборах СТ «Колективний садовод» садівникам, які мають заборгованість по членських внесках.
голосували:
«За» – 105
«Проти» – 2
«Утрималися» – 0

Роботу голови СТ «Колективний садовод» вважати задовільною.
голосували:
«За» – 105
«Проти» 0
«Утрималися» – 0

3. Заслухали:
Ріпка Д.С. повідомив про необхідність переобрати членів правління садового товариства і членів ревізійної комісії.

затвердити:
Були зачитані кандидати в члени правління:
1.Копитько Сергій Олександрович
2. Мохов Євген Михайлович
3. Яланский Василь Іванович
4. Тобілевич Ірина Дмитрівна
5. Харків Сергій Валерійович
6. Ріпка Денис Сергійович
7. Ставицький Дмитро Ігорович
8. Марченко Олександр Анатолійович
9. Баранецька Олена Вікторівна


голосували:
«За» – 103
«Проти» -0
«Утрималися» – 2

Були зачитані кандидати в ревізійну комісію:
голосували:
«За» – 104
«Проти» -0
«Утрималися» – 1

4. Заслухали:
Ріпка Д.С. виступив з пропозицією збільшити розмір кошторису 2020 року – 2021гг в зв’язку з подорожчанням утримання та обслуговування потреб садового товариства. Розмір членських внесків збільшити на 20,00 грн. і встановити в розмірі 230,00 грн.

затвердити:
Встановити членські внески в розмірі 230,00 грн. Оплату внесків проводити до 15 числа наступного місяця. Інші статті кошторису залишити так само без змін.
голосували:
«За» – 59
«Проти» -34
«Утрималися» – 12

5. Заслухали:
Ріпка Д.С. запропонував зібрати кошти на виконання робіт по заміні опор і ліній електропередач на (4) лінії. Для уникнення виникнення аварійних ситуацій.
затвердити:
Зібрати цільові внески в розмірі 600,00 грн. для проведення робіт по заміні опор електропередач на 4 лінії.
голосували:
«За» – 101
«Проти» -2
«Утрималися» – 2

6. Заслухали:
Ставицький Д.І. повідомила про необхідність проведення зимових чергувань на 2020 – 2021 рр.
затвердити:
Проводити зимові чергування 2020- 2021 рр. в період з 01.11.2020 р по 1.03 2021 р Кожен садівник повинен відчергувати 3 зміни .За кожен невихід на чергування оплата в касу садового товариства 50,00 грн.
голосували:
«За» – одноголосно
«Проти» -0
«Утрималися» – 0

7. Заслухали:
Ріпка Д.С. запропонував збільшити розмір вступних внесків при купівлі ділянки в садовому товаристві до порівнянного рівня з сусідніми товариствами
затвердити:
Більшістю голосів проголосували за збільшення оплати вступних внесків в розмірі 1,5 мінімальних заробітних плати.
голосували:
«За» – 103
«Проти» -2
«Утрималися» – 0

 

8. Заслухали:
Ріпка Д.С. повідомив:
1. Про необхідність врахування використання міської води, контролю за колодязями і системою водопостачання;
2. Про контролі за карантинними рослинами і прибирання прилеглих до ділянок територій.
затвердити:
1.Повисіть оплату за облік використання міської води, контролю за колодязями і системою водопостачання до 36,00 грн. на рік. Скласти графік зняття показань лічильників витрати води по лініях.


голосували:
«За» – одноголосно
«Проти» -0
«Утрималися» – 0

2.Садоводов зобов’язати містити прилеглу до ділянки територію в належному стані. Правлінню приймати в письмовому вигляді скарги та пропозиції садівників по усуненню карантинних рослин. У разі не реагування садівників на зауваження правління, правління своїми силами проводить роботу, а садівникам, які не виконали вимоги виставити штраф, зі сплатою штрафу в касу садового товариства.
голосували:
«За» – одноголосно
«Проти» -0
«Утрималися» – 0


Голова Д.І. Ставицький

Секретар Є.В. БаранецькаLeave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПРАВЛІННЯ САДОВОГО ТОВАРИСТВА “КОЛЕКТИВНИЙ САДОВОД” | ПРАВЛЕНИЕ САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА “КОЛЛЕКТИВНЫЙ САДОВОД” | BOARD OF GARDENING COMPANY “COLLECTIVE GARDENER”ПРАВЛІННЯ САДОВОГО ТОВАРИСТВА “КОЛЕКТИВНИЙ САДОВОД” | ПРАВЛЕНИЕ САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА “КОЛЛЕКТИВНЫЙ САДОВОД” | BOARD OF GARDENING COMPANY “COLLECTIVE GARDENER”

Голова : Репка Денис Сергеевич  Члены правления:    Тобилевич Ирина Дмитриевна     Ставицкий Дмитрий Игоревич     Немыкин Юрий Феликсович     Кораблева Вера Михайловна     Аксенов Леонид Михайлович    Копытько Сергей  Леонидович     Фещенко Александр Васильевич     Маценко Анатолий