ПРАВЛІННЯ САДОВОГО ТОВАРИСТВА “КОЛЕКТИВНИЙ САДОВОД” | ПРАВЛЕНИЕ САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА “КОЛЛЕКТИВНЫЙ САДОВОД” | BOARD OF GARDENING COMPANY “COLLECTIVE GARDENER”

Голова : Репка Денис Сергеевич 

Члены правления:

   Тобилевич Ирина Дмитриевна

    Ставицкий Дмитрий Игоревич

    Немыкин Юрий Феликсович

    Кораблева Вера Михайловна

    Аксенов Леонид Михайлович

   Копытько Сергей  Леонидович

    Фещенко Александр Васильевич

    Маценко Анатолий Васильевич 

    Баранецкая Елена Викторовна

Голова правлыння : Рэпка Денис Сергійович

Члени правління:

Тобілевич Ірина Дмитрівна            заступник голови правління

Ставицький Дмитро Ігорович         відповідальний за безпеку

Немикін Юрій Феліксович

Корабльова Віра Михайлівна

Аксьонов Леонід Михайлович         відповідальний за поливну воду

Копитько Сергій Леонідович            відповідальний за зв’язок з громадськістю

Фещенко Олександр Васильович    відповідальний за енергопостачання

Маценко Анатолій Васильович

Баранецька Єлена Вікторовна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛЗагальних звітно – виборних зборів (конференції) членів СТ «Колективний садовод»Присутні уповноважені представники членів содового товариства в кількості 107 чол. (Представників)Згідно статуту садового товариства збори є правомочними «26» Вересень 2020р. м

Бухгалтер садового товариства і розрахунковий рахунок | Бухгалтер садового товарищества и расчетный счет | Gardening partnership accountant and checking accountБухгалтер садового товариства і розрахунковий рахунок | Бухгалтер садового товарищества и расчетный счет | Gardening partnership accountant and checking account

                   Шановні Садівники! Режим роботы бухгалтера СТ«Колективний Садівник»                  Субота                   10.00 – 13.00                  Неділя                   10.00 – 12.00 Нагадуем, що для зручності садівників в  СТ «Колективний Садівник» відкрито розрахунковий рахунок,