Collective Gardener official information Садові ділянки на продаж в садовому товаристві “Колективний садівник”, Дніпро / Дніпропетровськ | Садовые участки на продажу в садовом товариществе “Коллективный садовод”, Днепр/Днепропетровск | Garden plots for sale in the garden partnership “Collective gardener”, Dnipro / Dnipropetrovsk +380675721122, +380664232231

Садові ділянки на продаж в садовому товаристві “Колективний садівник”, Дніпро / Дніпропетровськ | Садовые участки на продажу в садовом товариществе “Коллективный садовод”, Днепр/Днепропетровск | Garden plots for sale in the garden partnership “Collective gardener”, Dnipro / Dnipropetrovsk +380675721122, +380664232231

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СТ        «КОЛЕКТИВНИЙ САДІВНИК»

РЄПКА ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ

+38 067 5721122+38 066 4232231

1 лінія/линия/line 36
2 лінія/линия/line 73, 84, 85, 91, 99
3 лінія/линия/line 123, 173А, 130
4 лінія/линия/line 222, 225, 235, 243, 244, 247, 251, 253, 254, 255, 259
5 лінія/линия/line 272, 274, 277, 280, 286, 293

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”ПРОТОКОЛ Загальних звітно – виборних зборів (конференції) членів садового товариства «Колективний садовод» | ПРОТОКОЛ Общего отчетно – выборного собрания (конференции) членов садового товарищества « Коллективный садовод» | MINUTES of the General reporting and election meeting (conference) of members of the garden partnership “Collective gardener”

ПРОТОКОЛЗагальних звітно – виборних зборів (конференції) членів СТ «Колективний садовод»Присутні уповноважені представники членів содового товариства в кількості 107 чол. (Представників)Згідно статуту садового товариства збори є правомочними «26» Вересень 2020р. м